Čemu věříme

Věříme, že existuje Bůh, který stvořil celý vesmír včetně naší planety a všeho co na ní je a žije – tedy i nás lidi. Věříme, že my lidé jsme se Bohu vlastní vinou odcizili. Bůh tento problém řešil tak, že k nám poslal svého Syna Ježíše Krista. Nevinný Ježíš místo nás všech zemřel. Zaplatil tak Bohu za naše viny a umožnil nám navázat s Bohem nový vztah. Věříme také, že Ježíš byl třetího dne po své smrti vzkříšen. Toto a ještě mnohem více se o Ježíši píše v Bibli. Věříme, že Bůh k nám prostřednictvím Bible mluví. V této knize můžeme nalézt základní odpovědi na otázky ohledně smyslu lidského života. Podle Bible je smyslem lidského života je Bůh sám. Kdo skutečně uvěří biblickému svědectví o Ježíši Kristu, prožije hlubokou vnitřní proměnu. Osobně pozná, že Bůh mu odpustil všechny viny. Pozná, že Bůh ho miluje jako otec své dítě.