Aktivity

nedělní setkání

Nedělní Bohoslužba

Nedělní shromáždění se koná každou neděli ve Veselí nad Lužnicí od 9:30 h a též v Táboře od 9:30 h. Zván je každý, kdo se chce na chvíli zastavit, ztišit se, slyšet Boží Slovo, chválit Boha, modlit se nebo jen ztrávit čas s ostatními lidmi ze sboru.

setkání mládeže

Setkání mládeže

Scházíme o školním roce každý pátek v 19:00 h v Táboře. Jsme skupina mladých lidí (13-20 let), kteří spolu rádi hrají hry, mají společnou zábavu, hrají sporty, studují Bibli a společně se modlí.

awana

Awana

Je setkání dětí mladšího věku, které je ve školním roce každý čtvrtek od 16:00 h v Táboře. Děti hrají hry, různé soutěže a učí se některé veršíky z Bible.